Sociale zekerheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over sociale zekerheid in het buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Wonen, werken, studeren in het buitenland? Alles over het behoud van uw Belgische sociale zekerheid vindt u op de website van de Belgische sociale zekerheid

  
Wie in het buitenland gaat wonen, werken of studeren, kan sinds 22 april 2010 via de portaalsite van de sociale zekerheid nagaan welke rechten op vlak van de Belgische sociale zekerheid hij eventueel kan behouden. Voortaan kunnen burgers op een interactieve manier informatie opvragen over hun rechten op Belgische sociale zekerheid in het buitenland. 

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-governmentpartner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "België Verlaten" van de portaalsite.  
 

Hoe gebruiken? 

De burger hoeft er enkel zijn nationaliteit, bestemming en statuut aan te klikken en het onderwerp waarover hij meer informatie wil. Hij krijgt dan meteen een overzicht van de rechten die hij in het buitenland nog zou kunnen hebben op vlak van de Belgische sociale zekerheid.  


Welke informatie? 

Hij kan informatie opvragen over de kinderbijslag, pensioenen, de terugbetaling van medische kosten, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid, de betaling van sociale bijdragen, enzovoort. 


Voor wie?  

De toepassing richt zich tot werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, enzovoort. Ze is niet bestemd voor wie naar het buitenland vertrekt op vakantie of in België komt wonen, werken of studeren. 

Dit unieke concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid die de informatie voor de toepassing aanleverden. 

Voor extra informatie kunt u terecht op de website van de FOD Sociale Zekerheid