Naar België komen

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
 1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

 

 1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten
 5. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 6. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 7. Contact

 

1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?


U kan uw visumaanvraag indienen op de Ambassade van het Koninkrijk België in Ouagadougou. Een visumaanvraag indienen kan enkel op afspraak via deze link

Uw visumaanvraag moet ten minste drie weken vóór de gepland vertrekdatum ingediend worden. De termijn waarbinnen u een beslissing wordt meegedeeld is langer in bepaalde perioden van het jaar (zomer, eindejaarsfeesten). Dien uw visumaanvraag dus vroeg genoeg in.

Het behandelen van een visumaanvraag lang verblijf kan tussen 1 tot 6 maanden duren, soms zelfs tot 15 maanden. Dien uw visumaanvraag dus vroeg genoeg in.

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden (behalve kinderen jonger dan 12 jaar) om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?


De handling fee wordt cash, in Francs CFA (XOF).

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de standaard handling fee:

 • Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud : 52.800 FCFA (= 80 EUR)
 • Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud : 26.400 FCFA (= 40 EUR)
 • Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar oud

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de standaard handling fee 118.800 FCFA ( = 180 EUR).

Let op, voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 60 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum, onder meer voor studenten die een beurs genieten van de Belgische staat. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
 


3. Welke documenten moet u voorleggen?


U dient uw visumaanvraag in via deze link om het formulier in te vullen en u stelt uw dossier samen:


VISUM KORT VERBLIJF:


VISA LANG VERBLIJF:

U vindt meer informatie terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. U kunt ook de Ambassade mailen op ouagadougou.visa@diplobel.fed.be of bellen (+226 25 31 21 64/65). Gelieve het land van bestemming, uw nationaliteit, reisdoel en reisduur in de mail mee te delen.
 

4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten  


U kan een medisch attest bekomen via één van de door de Ambassade erkende artsen. Gelieve hier (PDF, 136.87 KB) te klikken om de lijst te verkrijgen.

Buitenlandse officiële documenten moeten gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse zaken van het land waar ze opgemaakt zijn (enkel Burkina, Mali of Niger). Voor gebruik in België, dienen de documenten bovendien gelegaliseerd te worden door de Ambassade (13.200 FCFA per document).
 

5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  


De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken , deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.
 

6. Schengenvertegenwoordiging


In Ouagadougou vertegenwoordigt België: Finland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Zwitserland voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

België vertegenwoordigt Luxemburg ook voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

In Mali, wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Nederland.

In Niger wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Frankrijk.

Gelieve rechtstreeks contact op te nemen voor praktische informatie (openingsuren, voor te leggen documenten).
 

7. Contact


Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via ouagadougou.visa@diplobel.fed.be en +226 25 31 21 64/65.